انرژی درمانی واقعیت دارد؟

به نظر میرسد که قدیمیترین منابع مربوط به گیاه درمانی و عود به «وداهای» هندی باز میگردد و بوداییها نیز در طب «آیوراودا» از عود به عنوان وسیلهای معجزهگر استفاده میکردند. کیت شرود تمرینات زیر را برای گشودن و رها کردن انرژی های چاکرای بسته شده آموزش داده است و اساس این تمرین ها دانش قدیمی یوگای هندی است . در پست ِ ای اف تی ، این تکنیک برای رهایی از آنچه در ذهن و مغز به عنوان ِ داده ثبت شده و به بدن ِ ما اجازه ی ورود به دنیای ِ تغییرات را سد میکند ، صحبت میشود و برنامه ریزی ِ دوباره ی ذهنی را با الگوهایی مناسب به ذهن و مغز میشناسانیم ( که ویدئو کلیپهای انگلیسی زبان ِ گریک تنها ده یا پانزده ساعت از چیزی حدود بیش از صد ساعت وقتی که برای دیدن ِ ویدئو کلیپهای دیگر صرف کرده ام را به خود اختصاص داده ! و این به غیر از مطالعه ی کتابها و شنیدن ِ کنفرانسها و وب سمینارهایی ایست که در این زمینه داشته ام !) ، افراد نخبه در ارائه ی تکنیک ِ ای اف تی پا را از راهی که گریک برای زدودن ِ مشکلی از وجود و دنیای ِ درون و بیرون داده فراتر عنوان کرده اند .

گریک در برخی مشکلات پیشنهاد کرده که به مدت حداقل سه ماه روزی دوبار از سناریویی بخصوص ، برای رفع ِ مشکل استفاده برید و اگر نشد باز هم مداومت کنید تا بالاخره مشکل رفع شود ولی افرادی نظیر اسمیث ، حتی از راهکارهای گریک به طور کامل پیروی نکرده ، نقاط ِ ضربه را نیز تقلیل داده اند و با روشهای سرعتی که به چند ساعت هم نمیکشد! در مجموعه تجسم خلاق شما میتوانید به یک تیم متخصص و کارآزموده در این زمینه دسترسی داشته باشید که بهترین دورههای موفقیت، انرژی درمانی، هیپنوتیزم، قانون جذب و … کشف ِ ای اف تی در ایران باشید یا نباشید برای من ِ نوعی که از دهها سایت و کتب ِ محققین روز و خواست ِ الهی تغذیه میشوم ، خلل یا عللی وارد نمیکند . اگر میبینید نام ِ شما را در این سایت یا سایتهای دیگر برده ام فقط برای این است که به دیگران اشاره ای از شما در این بین ، در میان ِ ایرانیانی که در این راه زحماتی کشیده اند کرده باشم و در واقع فکر میکرده ام در باطن از این مورد استقبال کنید ، ولی انگار این مطلب ، ذهن ِ شما را سخت برآشفته و شما را دائما وادار میکند تا من و دیگران را به سلابه ی توضیح بکشید .

، ما در اینجا مسئول ِ تبلیغ برای شما نیستیم دوست گرامی که به ما دائما این را گوشزد میفرمایید ! سوزاندن عود باعث دور شدن امواج و انرژیهای منفی موجود در محیط میشود. عود به صورت سنتی از صمغ، کُندر و چوبهای معطر، پوست درختان، دانهها، ریشهها، علفها و گلها به شکلهای مختلف چوب خام، علفهای خرد شده، پودر یا به صورت مایع و روغن ساخته میشود. بنابراین، انرژیهای محل مسکونی و تجاری پیش از ورود به درون آنها بسیار مهم است، پس راهکارهایی وجود دارد که بتوانید انرژی موارد گذشته را پاک كنيد و مکانی متعادل و متناسب و مناسب در اختیار داشته باشید.در کنار دیگر کارهای انجامشده، دودکردن اسپند و عود هم بسیار مفید است! کشورهای آسیایی از دود عود برای پاکسازی استفاده میکنند و در ایران، در ساله ای اخیر ، عود ، تا حدودی جایگزین اسپند شده است. در روایتی از قول حضرت فاطمه زهرا(ع) از پیامبر خدا(ع) آمده است: کسى که انگشتر عقیق به دست کند، همیشه خیر می بیند. به هنگام دعا کردن و ارتباط با خدا از نظر فنگ شویی استفاده از عود بسیار موثر می باشد در ایجاد حالت عرفانی و بعد روحانی.

مطالعات ژئوترمال در ايران از سال 1354 توسط مهندسين مشاور تهران بركلي باهمكاري گروه هاي ايتاليايي شروع و علي رغم توقف آن در سال 1357، منجر به معرفي چهار ناحيه پتانسيل دار به شرح مندرج در شكل يك (صفحه بعد) گرديد. در بعضی پژوهشها مشاهده شده است که حوزه انرژی انسان باعث انحراف اشعه لیزر از مسیر خود به صورت ضعیف میشود. در مراسم و مناسبتهای خاص استفاده میشود. عود ، از ابزار های قدرتمند پاکسازی محیط از انرژی های منفی در فنگ شویی است. اسپند، یار همیشگی ما در پاکسازی انرژی های منفی بوده و هست. در این راه اگر ذهن ِ شما به من و همراهان ِ نور اعتراضی دارد ، من اصراری ندارم که مرا باور کنید زیرا اصلا به ذهن ِ مکار ِ خود اجازه نمیدهم به اعتراضات و قضاوتهای ذهنی ِ شما یا امثال ِ شما که بر ذهنتتان راه ِ حیطه را برنگزیدید فکرم را مشغول نگه دارد ؛ اما شما نیز با این مسئله کنار آیید و این انتظار را در ذهن ِ خود مهار کنید که من با هر بار اعتراض یا نفرینِ شما ، کار و زندگی ِ خود را متوقف کنم و وقت و انرژی ِ عزیزم را به صرف ِ توجیه ِ شما ، برای به کار بردن ِ جابه جایی ِ چند کلمه که اصلا از نظر ِ من و امثال ِ من برای اصلاح ، محلی از اعراب ندارد و در اصل ِ موضوع تغییری حاصل نمیکند ، بپردازم .

دیدگاهتان را بنویسید