نقش دین در تربیت فرزندان

در مجموع باید اجتناب کرد که نوجوان عادت کند که از روش تحمل کردن و منفعت جویی استفاده کند. مشاوره تربیت کودک با توجه به نیاز های شخصی کودک و شرایط زندگی می تواند بهترین روش های تربیت فرزند را به والدین یادآور شود با این کار والدین در مسیر تربیت فرزند خود دچار مشکل نمی شوند و حتی می توانند رفتارهای کودک را پیش بینی کنند . روسو معتقد بود که انسان در دوران بدویت، بیشترین رضایت را از زندگی داشت اما آن دوران سپری شده است. چنانچه این استعدادها به شکوفایی و فعلیت نرسد، زندگی انسان بیهوده و عبث خواهد بود و کسی که هدف مشخص و اعتقادات راسخی دارد، هرگز بدین وضع راضی نیست، بلکه همواره در مسیر کمال گام مینهد و هر لحظه خود را به هدف نزدیکتر میکند. روسو باور دارد، اگر طبیعت راهنمای کودکان قرار گیرد، آنها با ذهنی مستقل و زندگی آزموده به نوجوانی و بزرگسالی خواهند رسید و اجتماعی که قوانینش شهروندان را نیالوده باشد، میتواند در مسیر صلح و تکامل قرار گیرد. چنین اعمالی موجب ترس و اضطراب کودکان می شود.

اگر قرآن از همسران پیامبر(ص)، رعایت بیشتر دستورهای قرآنی را میطلبد، دلیل آن را به دنبال آیات پیشین چنین میفرماید: وَاذْکرْنَ مَا یُتْلَی فِی بُیُوتِکنَّ مِنْ آیَاتِ اللهِ وَالْحِکمَةِ إِنَّ اللهَ کانَ لَطِیفًا خَبِیرًا؛ (احزاب: 34) «از آنچه در خانههای شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده میشود یاد کنید؛ خداوند لطیف و خبیر است». روسو چگونگی وقوع چنین فرایندی را در داستان تخیلی امیل بیان کرده است. روسو اساساً باور دارد که خود امیل می تواند، بسیاری از مطالب را از رهنمودهای درونزاد طبیعت بیاموزد. دوم، دانستن مطالبی که سودی برای دنیا و یا آخرت آدمی ندارد؛ مانند بسیاری از افسانهها و علم انساب که عربها بدان پایبند بودند. دین اسلام که تعالیم آسمانی اش بر فطرت پاک آدمی تکیه دارد،چاره کار را در تربیت فطری و پرورش ظرفیت نامحدود انسان که منبعث از نفخه ی الهی نهفته در وجود اوست می بیند و راه علاج تمامی ناهنجاریها را در تربیت دینی و اسلامی او پیشنهاد می کند. به عقیده روسو، آموزش حقیقی بدون درنظر گرفتن مفهوم اساسی میل و انگیزه، نمیتواند وجود داشته باشد. مهمترین اصل نظریه روسو این است که شاگرد خود را از وابستگی به اندیشۀ دیگران آزاد سازد و اجازه ندهد که دیگران به جای او بیاندیشند و این خود گواه اهمیتی است که او برای مفهوم آزادی قائل است.

بنابراین پرداختن به نظریۀ روسو از این جهت برای توسعه و مفاهیم مرتبط با آن دارای اهمیت است که او از نخستین روشنگرانی است که مفهوم «حقوق بشر» را به گونهای دقیق به کار گرفته است تا جامعه را در مسیر استقرار دموکراسی هدایت کند. در نظریۀ روسو، تربیت طبیعی به مثابه سنگ بستر توسعه در نظر گرفته میشود. قصهگویی بهترین راه توسعه دایره واژگان کودک اسـت. او میتواند این مسائل را به همسرش گوشزد کرده و بهترین راه را برای پیشرفت فرزند انتخاب کنند. در تربیتی که روسو از آن دفاع می کند، باید پیشرفت طبیعی نوجوان را مورد توجه قرار داد. پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی در گرو تربیت فرزندان خوب و صالح است . برای شناخت بهتر فرزندان به ویژه در هفت سال دوم سعی کنند نقش مربی ورزش او را داشته باشند و رشته ورزشی را طبق خواست و توانمندیهای خودش انتخاب کند. مباحث عرضه شده در این مجال با عنوان تربیت فرزند ، مجموعه سخنرانی های استاد محمد شجاعی در باب تربیت فرزند است که مهمترین اصول حاکم بر پرورش صحیح فرزند را در دوره های هفت ساله اول و دوم زندگی او تبیین می کند.

همچنین روسو توانست با نقد تمدن و نابرابریهای جامعه، اندیشه برابری انسانها را ورای هرگونه تفاوت اجتماعی، نژادی و دینی بیان و برای نخستین بار مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی را به عنوان یک ارزش مثبت مطرح کند. پدرانی که منبع بی پایان دانایی، فانوسی همیشه روشن و دوستی برای تمام زندگی اند.پدرانی که فرزندانشان آنها را می ستایند و بی اندازه دوستشان دارند. نا کامیها و عدم وفق مراد بودن برخی امورات همیشه پرخاشگری و حتی عصیان را به دنبال دارد. برای بازی، انجام تکالیف، تماشای کارتون و حتی خوردن وعدههای غذایی زمانی مشخص کنید و با محبت فرزند خود را همراهی کنید تا بر اساس این برنامه عمل کند. در مورد کودکان 2 ساله نیز همانند سایر رده های سنی عمل می شود. هدف نهایی روانشناسان در حوزه تربیت فرزند در واقع بررسی تأثیرات زیادی است که با تربیت فرزندان ارتباط دارند و از این اطلاعات برای بهتر شدن رفتار فرزند و والدین و آموزش و پرورش و مراقبت از کودکان و روان درمانی و سایر موارد استفاده می کند. فرزندان در این سن و سال تا حدودی خوبی ها و بدی ها را درک می کنند، ولی از آنجا که هنوز به رشد کافی عقلانی برای تشخیص مصلحت خودن نرسیده اند، نیازمند آگاهی و تربیت مستقیم هستند.

دیدگاهتان را بنویسید