وظیفه و نقش پدر در تربیت فرزندان

سیره پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم) و امام علی (علیهالسلام)در نامگذاری فرزندانشان به خصوص امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) بیانگر اهمیت این موضوع است. ۱۹. ↑ حرعاملی، حسن بن علی، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۷۵، باب ۸۳ من ابواب احکام الاولاد، ح۴. ۶۱. ↑ حرعاملی، حسن بن علی، وسائل الشیعة، ج۱۰، ص۳۱۳، باب ۱۸ من ابواب احکام شهر رمضان، ح۲۰. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، ج۴، ص۳۱۱. ۳۹. ↑ ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، ج۱، ص۱۲۷، (فصل فی آدابه و مزاحه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم). ۵۸. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۸، ص۸۰، ح۳۵. ۴۴. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۸، ص۲۶۸، ح۳۹۳. ۲۳. ↑ امینی، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، ج۲، ص۲۲۱. ۸. ↑ حجّتی، سیدمحمدباقر، اسلام و تعلیم و تربیت، ص۱۱، به بعد. ۱۶۰. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۵۴۵. ۱۸. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۳۵۱.

۱۰. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۴، ص۳۳۵، مسالة ۵۹۹. ۱۰۸. ↑ امام علی (علیهالسّلام)، نهج البلاغة، ص۲۶۸، نامه۳۱ به امام حسن (علیهالسّلام). ۸۴. ↑ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۴۹، ص۲۰، حدیث۲۶. ۱۹۰. ↑ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۷۴، ص۲۱۷. ۱۰۳. ↑ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۷۵، ص۶۸، ح۱۶. ۷۵. ↑ بهشتی، احمد، اسلام و حقوق کودک، ص۱۲۱. اصل دوّم اعلامیه جهانی حقوق کودک مقرّر میدارد: «کودک باید از حمایت ویژه برخوردار شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی وی به نحوی که سالم و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم، توسط قانون یا مرجع ذی ربط در اختیار وی قرار گیرد، در وضع قوانینی بدینمنظور، منافع کودکان باید بالاترین اولویت را داشته باشد». در یک تحقیق که انجام داده ایم از نوجوانان اول دبیرستان پرسیدیم اطلاعات جنسی را از کجا به دست می آورید. همین که کنیز مرا دید، مضطرب و نگران شد و فرزندم از دست وی افتاد و همان جا مرد.

گروه مرجئه، در این روایت ویژگی ندارد و نمونهای از گروههایی است که ممکن است در هر زمان بر سر راه دین و باور جوانان بنشینند و آنان را گمراه سازند. جوانان از محیط جدا و از تاثیر آن بر کنار نیستند. ۳. کودک در پرتو تشویق میآموزد چگونه مشکلات و سختیها را بر خود هموار سازد تا به هدف مطلوب برسد. خدا میبیند که شما آب میریزید تا من دست بشویم. در کتاب مجمع البیان به نقل از رجاء بن حیاه نوشته شده است که یک روز در دوران کودکی همراه پدرم، کنار معاذ بن جبل که یکی از یاران و اصحاب پیغمبر اکرم صلیالله علیه و آله بود، نشسته بودیم. محبت آنها را در دل بپروراند و در کنار شناخت آنان و عشق به آن بزرگواران رشد کند. پدر و مادر، نقش اساسی در تعیین ویژگیهای شخصیتی، فیزیکی، سلامت و عیب ساختار روانی و بدنی فرزند خود دارند. شاید تصور كودك از پدر اغراق آمیز باشد ولی در كل این نكته درست است كه افراد بزرگسال واجد اطلاعات و تجاربی هستند كه كودكان فاقد آنند و اگر آنها از كودك مضایقه نمایند از موقعیت شایسته و مناسبی محروم می گردند.

بنابراین اگر پس از رسیدن طفل به سن مقرر قانونی که برای حضانت مادر پیش بینی شده، والدین ادامه حضانت را به مصلحت بدانند می توانند مطابق میل و خواسته خود عمل کنند. زیرا از لحاظ جسمی از پسران ضعیف ترند و دیگر اینکه سن بلوغ در آن ها کمتر از سن بلوغ در پسران است. اما چنانچه محرومیت از پدر زمانی شروع شود که سن پسر بالاتر است ، ممکن است انتظار داشته باشد بسیاری از امور و مسوولیت هایی را که قبلا پدر انجام می داده است ، پسر برعهده گیرد. بنابراین حتی در زمانی که فرزند تحت حضانت مادر قرار دارد، پدر باید کلیه هزینههای لازم را برای فرزند تأمین کند. این روش، تحقیر کودکی که با او مقایسه شده را در پی خواهد داشت. مطالعات علمی نشان میدهد، بهتر است احساس امنیت را از فرزند خود نگیرید و با آرامش و رفتار صحیح، رفتار صحیح را به او یاد بدهید. اگر معلم از نظر دینی و مذهبی و نیز نحوه صحیح رفتار و آداب معاشرت دچار مشکل باشد، کودک نیز از او تأثیر منفی می گیرد. محمد بن حنفیه نیز چنین کرد. ۳۲. ↑ طبرسی، فضل بن حسن، مکارم الاخلاق، ج۱، ص۲۲۲ (فی فضل الاولاد). ۲۰. ↑ نسائی، احمد بن شعیب، سنن النسایی، ج۲، ص۲۲۹، باب۸۳ من کتاب التطبیق، ح۱۱۴۱.

دیدگاهتان را بنویسید